and then there were these...(OG SÅ KOM DISSE...)

My corner at the exhibition in Dalype Galleri, Oslo, Norway June 2015. (Hjørnet mitt på utstillingen i juni)
Relieff - meditations over a zen process - in concentric circles they worked - the moon goddess and a huge shaman - the little one from Tao for Two came along and helped lightt The Light over a bridge between Heaven and Ear'th - in the ocean below were hid (and are hiding still) precious ones and God's tears for those hard of hearing still - in past - and future's golden peace - the woman from the future's hides looks upon with pure soul and says: Continue to do your life's work and you will fare well - there - where the Norse Goddess Maria now scribles her name upon the place where the bikes to those who did not find the path this time around in her - the mermaid's arms - in the Name of The Roses. RELIEFF-MEDITASJONER OVER EN ZEN-BUDDHISTISK PROSESS - Konsentriske sirkler jobbet de i og langs - månegudinnen og en stor sjaman - den Lille fra Tao for To var med og tente LYSET over en bro mellom Himmel og Jord (eller no') - havet der nede skjulte (og skjuler...) dyrebare skatter - deres of Guds tårer for "tunghørte dårer" i fortid - og framtidas hellige ro - Kvinnen fra Framtidas Skjuler ser med øyeeplet sitt og sier: "Fortsett å gjøre livsjobben din, du, så går det bra" der Nornen Maria nå skribler sitt navn på sykkelstativet til de som ikke fant fram - denne gang - i hennes - havfruens havn - I Rosenes Reisenavn. 2005-15 e.Kr. ("Vismann og den lærde uvitenhet" - Nicolaus Cusanos 1401-64 e.Kr)

Zen air ship and fields of consciousness - tea pot and feathered pen dipped in the golden sunrise. 2015 AD

The Blue Epoc is over now, Strings of the Soul have been played upon by the most wonderful Universal Muse, beautiful they were - the dream stories from all and everywhere - while she slumbered in warm sonnettes. 2005-10-15 AD. DEN BLÅ EPOKEN ER OVER NÅ - sjelens strenger er spilt på - av universets hjerteligste muse - vakre - ja, faktisk vidunderlige var de - drømmebildene fra topp til tå - mens hun slumret i varme sonetter. 2005-2010-15 e.Kr.
After The Rain, The Girl With The Matchstick - Father and Daughter (inner muse) - I am not about to say that it was only upon the last lit match that she received an answer - inner journey has been long - they have carried with them light and hope, even when the rain and darkness made everything so wet, washed away life's colours - floated like Jonah the Whale in the floods of Argentina's waters, or was it in the Indus Delta it washed away at its worst - floods of tears in deep sorrow and stillness - powerful currents turned slowly into thin threads - no more life - as an angel came by - blowing his breath of mild winds upon the seas of once life - till it receeded as he knew of A Precious One - found herself in largest softest of hands that gently pushed salt and sand away - only millions of grains of sand remain where the Breath of Life and Treasured One slowly put their feet back on dry land - a large treasure is left behind. 2005-2010-15 AD. ETTER REGNET - PIKEN MED FYRSTIKKEN - FAR OG DATTER - Skal slettes ikke si det var på den siste slike tente at hun fikk svar - indre vandring har vært lang og vàr - har i grunnen båret med seg lyset og håpet, selv da regnet og mørket gjorde alt så vått, vasket bort livets farger i strie strømmer - fløt som hvalen jonas i argentinas floder - eller var det i indusdeltaet dt vasket som verst - tåreflommer i sorg og stille - sterke strømmer ble til lange, tynne tråder - uten mer liv - som en engel kom til - og blåste svale vinder til havet sank og "the most precious" befant seg i store myke hender som varsomt skjøv vekk sand og salt - bare sandkorn i millioner er tilbake der livets pust og lille skatt sakte tro i land - en stor skatt... (er tilbake). 2005-2010-15 e.Kr.
Music in the Ear - pun intended - post Silk Road "landing" and a New Beginning - this is how it got to be - the journey along a road - Spirit of Most High knocked upon many a Heart's door - many opened up - many responded - for treasures hid inside their souls - from East China once upon a time - along the Silken Road to Samarkand - in nightly dreamscapes journeys - paintings' stories to words of many beautiful paths. The Power of Heart of Hearts to Green Buddha's Hand in The Golden Dawn's arriving. LIV-S-FRISEN - "SKJEBNESYMFONIEN OG NY DEMRING" - Det er slik det ble - reisen som gikk langs en mangeartet vei - en livets Kjærlige Kraft banket på mang en hjertedør - mange lukket opp - for skatter gjemt i sinn og skinn - fra Øst-Kina engang - langs Silkeveien til Samarkand - i natterstidige drømmer - bilders fortellinger til ord og meget fine spor. Universets Hjertekraft til Grønne Fingre i Ny Demring. 2005-2010-15 e.Kr.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 15:01

Tusen takk :)

...
12.07 | 12:58

Hei Liv! Veldig fin maleri...

...
28.08 | 22:36

Mange takk for den fantastiske bilder og utdrag av klassisk musikk...:)

...
23.07 | 14:03

Kjære Patricia - etter 5 år med acem-meditasjon, møttes du og jeg "tilfeldig" på Blindern, og du nevnte dine kreative kunster. Det var meninga!! :)<3

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE